Rabrenović, A. IZAZOVI U POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U CRNOJ GORI. Strani Pravni život, том 62, изд. 4, Mar. 2019, стр. 125-41, doi:10.5937/spz0-20224.