Knežević Bojović, A., и O. Purić. OBUKA SUDIJA I PRAVO EU: POGLED NA UPOREDNOPRAVNU I PRAKSU SRBIJE. Strani Pravni život, том 62, изд. 4, Mar. 2019, стр. 73-93, doi:10.5937/spz0-20572.