Jončić, S. KONFLIKT AUTORITETA SUDSKE VLASTI I NESUDSKIH INSTITUCIJA. Strani Pravni život, том 62, изд. 4, Mar. 2019, стр. 51-71, doi:10.5937/spz0-20371.