Ćorić, V., и A. Knežević Bojović. INDIREKTNI PRISTUP ODGOVORNOSTI PRIVREDNIH SUBJEKATA U SVETLU PRAKSE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA. Strani Pravni život, том 62, изд. 4, Mar. 2019, стр. 25-37, doi:10.5937/spz0-20339.