Bećirović-Alić, M. PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U UPOREDNOM PRAVU. Strani Pravni život, том 63, изд. 3, Oct. 2019, стр. 83-05, doi:10.5937/spz63-20354.