Kisin, J. NEIZVRŠENјE PRAVNOSNAŽNIH SUDSKIH ODLUKA KOJIMA JE DOSUĐENA RATNA ŠTETA U REPUBLICI SRPSKOJ. Strani Pravni život, том 61, изд. 1, Jan. 2017, стр. 193-05, http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/69.