Diligenski, A., и D. Prlja. ZAŠTITА AUTORSKIH PRAVA U DIGITALNOM SVETU. Strani Pravni život, том 61, изд. 1, Jan. 2017, стр. 35-49, http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/6.