Matijević, M. O OSNOVNIM KARAKTERISTIKAMA TUŽBI ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE USLED MASOVNOG UNIŠTAVANјA STAMBENE IMOVINE PO OKONČANјU ORUŽANIH SUKOBA NA KOSOVU I METOHIJI. Strani Pravni život, том 60, изд. 4, Dec. 2016, стр. 181-98, http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/57.