Čolović, V. LEX FORI CONCURSUS KAO OSNOVNO PRAVILO U MEĐUNARODNOM STEČAJU. Strani Pravni život, том 60, изд. 4, Dec. 2016, стр. 85-98, http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/49.