Jevtić, M. МОЛИТИВЕНИ ДОРУЧАК КАО ВЕРСКО-ПОЛИТИЧКА ЧИЊЕНИЦА. Strani Pravni život, том 58, изд. 3, Sept. 2014, стр. 109-24, http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/220.