Knežević Bojović, A. UČEŠĆE CIVILNOG SEKTORA U PROCESU PRIDRUŽIVANJA EVROPSKOJ UNIJI I PRAKSA NACIONALNOG KONVENTA O EU. Strani Pravni život, том 59, изд. 2, Apr. 2015, стр. 131-44, http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/183.