Rajić, J. ПОСЛЕДИЦЕ ПОКРЕТАЊА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА НА РАДНИ ОДНОС ЗАПОСЛЕНОГ. Strani Pravni život, том 59, изд. 4, Dec. 2015, стр. 249-58, http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/156.