[1]
D. Šuput, UTICAJ EVROPSKE UNIJE NA PRAVNO REGULISANJE UGOVORA O RADU PROFESIONALNIH FUDBALERA, SPZ, том 61, изд. 1, стр. 95-107, Јан. 2017.