[1]
S. Nenadić, PRE-CRIME KОNCЕPТ ZАKОNА О SPRЕČАVАNјU NАSILjА U PОRОDICI - ОBАVЕZЕ DRŽАVЕ I RIZICI PО PОVRЕDU LjUDSKIH PRАVА, SPZ, том 61, изд. 1, стр. 155-167, Јан. 2017.