[1]
A. Rabrenović, „FEJSBUK, ZAŠTITA PODATAKA I SUDSKA PRAKS“A, SPZ, том 62, изд. 3, стр. 255-259, Окт. 2018.