[1]
A. Matković, AKTIVNOSTI SAVETA EVROPE USMERENE KA ŠTETNOM DELOVANJU NOVIH RELIGIJSKIH POKRETA, SPZ, том 62, изд. 3, стр. 125-141, Окт. 2018.