[1]
J. Simić, PRAVNI PROBLEMI DEFINISANJA POLJA PRAVNE ZAŠTITE NONDUM CONCEPTUS-a, SPZ, том 62, изд. 3, стр. 25-41, Окт. 2018.