[1]
P. Vukasović, Amerika i Rim – ima li osnova za analogiju?, SPZ, том 52, изд. 1, стр. 32-61, Јуни 2008.