[1]
B. Lepotić, SAVETODAVNA MIŠLJENJA PREMA PROTOKOLU 16 UZ EVROPSKU KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I PRETHODNE ODLUKE SUDA PRAVDE EVROPSKE UNIJE, SPZ, том 62, изд. 2, стр. 141-153, Јули 2018.