[1]
I. Todorović, КЛАСЕ У ПЛАНУ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ, SPZ, том 58, изд. 3, стр. 359-376, Сеп. 2014.