[1]
V. Živković, ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛЕГИТИМИТЕТА МЕЂУНАРОДНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРАВА, SPZ, том 58, изд. 3, стр. 157-184, Сеп. 2014.