[1]
A. Knežević Bojović, UČEŠĆE CIVILNOG SEKTORA U PROCESU PRIDRUŽIVANJA EVROPSKOJ UNIJI I PRAKSA NACIONALNOG KONVENTA O EU, SPZ, том 59, изд. 2, стр. 131-144, Апр. 2015.