Blagojević, M. (2017) ZAMKE USAGLAŠAVANјA DOMAĆIH PROPISA SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE (Kroz primjer neustavnosti jednog domaćeg pravnog instituta), Strani pravni život, 61(1), стр. 169-182. Available at: http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/9 (приступљено: 27 Март2023).