Vukadinović Marković, J. и Popović, V. (2022) (NE)UGOVORNICE ARBITRAŽNOG SPORAZUMA KAO STRANKE ARBITRAŽNOG POSTUPKA: TEORIJA GRUPE KOMPANIJA, Strani pravni život, 66(2), стр. 187-204. doi: 10.56461/SPZ_22201KJ.