Ćorić, V. и Fernandez Jankov, F. (2021) „AUTONOMIJA HONG KONGA NA OSNOVU PRINCIPA ‚JEDNA DRŽAVA, DVA SISTEMA‘: PREISPITIVANJE KONCEPTA MEĐUNARODNOPRAVNE OBAVEZ“E, Strani pravni život, 65(1), стр. 79-89. doi: 10.5937/spz65-30912.