Ćorić, V. и Knežević Bojović, A. (2021) AUTONOMNI KONCEPTI I STATUS QUO METOD: U POTRAZI ZA DOSLEDNOM ZAŠTITOM LJUDSKIH PRAVA PRED EVROPSKIM NADNACIONLNIM SUDOVIMA, Strani pravni život, 64(4), стр. 27-40. doi: 10.5937/spz64-30165.