Njegomir, V. и Petrović, Z. (2017) PREDUZETNIŠTVO U OSIGURANJU: ZNAČAJ I PRAVNI PRINCIPI DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA OSIGURAVAČA, Strani pravni život, 61(1), стр. 109-120. Available at: http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/75 (приступљено: 23 Март2023).