Matijević, B. (2019) CROQUIS POJMA ‚UPOTREBA VOZILA‘ U OSIGURANJU OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI – KROZ PRAKSU SUDA EVROPSKE UNIJE, Strani pravni život, 63(3), стр. 139-146. doi: 10.5937/spz63-23545.