Softić, E. и Čokić Džinić, M. (2019) NOTARIJAT U PRAVU PRIVREDNIH DRUŠTAVA BOSNE I HERCEGOVINE I NJEGOVA KOMPARACIJA SA NOTARIJATOM ZEMALJA GERMANSKOG PODRUČJA, Strani pravni život, 63(3), стр. 119-137. doi: 10.5937/10.5937/spz63-23601.