Lipovčić, S. (2019) INSPEKCIJSKI NADZOR KAO INSTRUMENT BORBE PROTIV FAKTIČKOG RADA U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM PRAVU, Strani pravni život, 63(3), стр. 107-117. doi: 10.5937/spz63-22550.