Nikolić, A. (2020) KULTURNA PRAVA U REPUBLICI SRBIJI – TRENUTNO STANJE I PERSPEKTIVE, Strani pravni život, 63(3), стр. 69-81. doi: 10.5937/spz63-22626.