Reljanović, M. (2019) UGOVORI SA NULTIM RADNIM VREMENOM, Strani pravni život, 63(3), стр. 33-47. doi: 10.5937/spz63-22783.