Čolović, V. (2019) KLAUZULA ODSTUPANJA U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU, Strani pravni život, 63(3), стр. 17-31. doi: 10.5937/spz63-23504.