Todić, D. (2019) IZBEGLICE I PROMENE U ŽIVOTNOJ SREDINI U MEĐUNARODNOM PRAVU, Strani pravni život, 63(3), стр. 5-16. doi: 10.5937/spz63-22484.