Manojlović, D. и Jović, V. (2019) IZDAVANJE NAREDBE ZA PRETRES STANA NA OSNOVU OBAVEŠTENJA PRIBAVLJENOG IZ POLICIJSKOG IZVORA (komparativno istraživanje iz adverzijalnog i kontinentalnog pravnog sistema), Strani pravni život, 62(4), стр. Docent, Univerzitet Megatrend u Beogradu, Pravni fakultet. doi: 10.5937/spz0-20471.