Reljanović, M. (2019) SUZBIJANJE ZLOUPOTREBE DEČIJEG RADA – KRATAK PREGLED MEĐUNARODNIH STANDARDA, Strani pravni život, 62(4), стр. 107-124. doi: 10.5937/spz0-19579.