Bećirović-Alić, M. (2019) PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U UPOREDNOM PRAVU, Strani pravni život, 63(3), стр. 83-105. doi: 10.5937/spz63-20354.