Misailović, J. (2018) NAKNADA ŠTETE KAO POSLEDICA NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU U PRAVU VELIKE BRITANIJE I REPUBLIKE SRBIJE, Strani pravni život, 62(3), стр. 197-211. doi: 10.5937/spz1803197M.