Popović, I. (2017) ZAKONI O IZVRŠNOM POSTUPKU U BOSNI I HERCEGOVINI: USKLAĐENOST SA EVROPSKIM STANDARDIMA O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA, Strani pravni život, 61(4), стр. 253-266. Available at: http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/545 (приступљено: 6Јули2020).