Mijatović, M. (2018) AGENCIJE ZA FORMULISANJE – METODI RADA I ARADNJA SAVREMENIH SUBJEKATA HARMONIZACIJE MEĐUNARODNOG TRGOVINSKOG PRAVA, Strani pravni život, 62(2), стр. 169-183. Available at: http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/429 (приступљено: 30Септембар2020).