Preshova, D. (2012) ZAŠTO TAKO DUALISTIKI?: KRITIKI OSVRT NA STATUS I EFEKAT SPORAZUMA U PRAVNOM SISTEMU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA, Strani pravni život, 56(3), стр. 376-394. Available at: http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/363 (приступљено: 11Јули2020).