Todorović, I. (2014) КЛАСЕ У ПЛАНУ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ, Strani pravni život, 58(3), стр. 359-376. Available at: http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/233 (приступљено: 7Јули2020).