Živković, V. (2014) ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛЕГИТИМИТЕТА МЕЂУНАРОДНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРАВА, Strani pravni život, 58(3), стр. 157-184. Available at: http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/223 (приступљено: 29Септембар2020).