Jevtić, M. (2014) МОЛИТИВЕНИ ДОРУЧАК КАО ВЕРСКО-ПОЛИТИЧКА ЧИЊЕНИЦА, Strani pravni život, 58(3), стр. 109-124. Available at: http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/220 (приступљено: 6Јули2020).