Rajić, J. (2015) ПОСЛЕДИЦЕ ПОКРЕТАЊА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА НА РАДНИ ОДНОС ЗАПОСЛЕНОГ, Strani pravni život, 59(4), стр. 249-258. Available at: http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/156 (приступљено: 3 Децембар2022).