Dedeić, P. и Gasmi, G. (2015) KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U JAVNIM PREDUZEĆIMA -RELEVANTNI EVROPSKI STANDARDI, Strani pravni život, 59(4), стр. 43-50. Available at: http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/142 (приступљено: 3 Децембар2022).