Blagojević, Milan. 2017. ZAMKE USAGLAŠAVANјA DOMAĆIH PROPISA SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE (Kroz Primjer Neustavnosti Jednog Domaćeg Pravnog Instituta). Strani Pravni život 61 (1), 169-82. http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/9.