Vukadinović Marković, Jelena, и Vitomir Popović. 2022. (NE)UGOVORNICE ARBITRAŽNOG SPORAZUMA KAO STRANKE ARBITRAŽNOG POSTUPKA: TEORIJA GRUPE KOMPANIJA. Strani Pravni život 66 (2), 187-204. https://doi.org/10.56461/SPZ_22201KJ.