Matijević, Milica. 2021. „ADEKVATNA ZASTUPLJENOST PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA U JAVNOM SEKTORU: PRIRODA, SADRŽINA I OBIM OBAVEZA U KOMENTARIMA SAVETODAVNOG KOMITETA ZA OKVIRNU KONVENCIJ“U. Strani Pravni život 64 (4), 55-68. https://doi.org/10.5937/spz64-29799.