Jovičić, Katarina. 2017. POSEBNI SLUČAJEVI KADA SE UGOVOR MOŽE RASKINUTI PREMA BEČKOJ KONVENCIJI. Strani Pravni život 61 (1), 51-62. http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/79.